Popis projektu

Vrecko na prach

sa bežne používajú vo vreckových filtroch na filtráciu a zber prachu.
Uplatňuje sa vo výrobe cementu, elektrárňach, uhoľných elektrárňach, oceliarňach, mlynoch, farmaceutických firmách, asfaltových závodoch, sadzí, spaľovniach odpadu atď.